Pasívna

požiarna
ochrana

Kvalita našej práce je dlhodobo ohodnotená spokojnosťou našich zákazníkov.

APROPO SK s.r.o.

30+

ROKOV NA TRHU

01

profil
spoločnosti

APROPO SK s.r.o. je etablovaná spoločnosť  zaoberajúca sa protipožiarnym zabezpečením. 

Za viac než 30 rokov sme vďaka množstvám úspešných spoluprác a neustálym vzdelávaním nadobudli skutočne bohaté skúsenosti, kt. pretavujeme do služieb najvyššiej kvality.

02

ako Vám
pomáhame?

Kompletné protipožiarne zabezpečenie stavby

Protipožiarne upchávky

Požiarne ochrany pre oceľové konštrukcie

Protipožiarne nátery, obklady káblových vedení, vzduchotechniky, VZT klapky, požiarne deliace steny

dodávka, montáž a servis protipožiarnych dverí

Protipožiarne farby a nátery

Kompletné protipožiarne zabezpečenie stavby

montáž, kontrola a opravy systémov automatického hasenia

Protipožiarne farby a nátery

inštalovanie , oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení

Požiarna ochrana podlahových konštrukcií

03

referencie

Náš úspech je postavený na 3 základných pilieroch:
100% kvalita práce, odborné znalosti a zákaznícky komfort 

Vodné dielo Gabčíkovo

Južné mesto - zóna C4 Bratislava - Petržalka

Continental – Zvolen

Muehl bauer - Nitra

Obchodné centrum HEXAGON Žarnovica

Obchodné Centrum Piritov – Nové Zámky

Jasplastik – Nitra

Obchodné Centrum Mlyny – Nitra

Bytový dom Ovál – Topoľčany

Logistická hala Technogym
- Malý Krtíš

Bekaert – Hlohovec

Avion Shopping Park – Bratislava

04

partneri

Je technicky orientovaná firma, ktorá sa zaoberá pasívnou požiarnou bezpečnosťou stavieb. Firma vyvinula špeciálne protipožiarne systémy s úradne odskúšanými konštrukciami, ktoré splňajú požiadavky príslušných noriem zo všetkých oblastí stavebníctva. Hlavným produktom sú protipožiarne dosky PROMATECT®. Sú to nehorľavé kalciumsilikátové veľkorozmerové dosky, vyrobené bez azbestu. Firma je súčasťou spoločnosti Promat International, patriacej do holdingu Etex Group s viac neľ 100 spoločnosťami v 40-tich krajinách a s 22.000 zamestnancami.
Je popredným slovenským výrobcom protipožiarnych uzáverov s dlhodobou tradíciou a skúsenosťami. Výrobný program ponúka možnosť výberu oceľových, hliníkových, drevených, protipožiarnych a nepožiarnych stien, dverí a okien. Ponúkame ich v rôznych rozmeroch, povrchových úpravách,plné a presklené. Protipožiarne uzávery sú atestované akreditovanými skúšobňami FIRES s. r. o. Slovensko a PAVÚS Česko širokú škálu protipožiarnych uzáverov dopĺňajú bezpečnostné a vzduchovonepriezvučné dvere.

Je notifikovaná a autorizovaná inštitúcia na výkon certifikačných a skúšobných služieb pri posudzovaní a overovaní nemennosti parametrov stavebných výrobkov so zameraním na požiarnu bezpečnosť stavebných výrobkov. Zároveň sme autorizovaná inštitúcia na technické posudzovanie a orgán technického posudzovania (TAB) – člen EOTA, ktorá je oprávnená vydávať národné resp. európske technické posúdenia (ETA) pre vybrané stavebné výrobky.

Dunamenti s.r.o. – Kolárovo
MANDIK GROUP – Nové Zámky
Cognitio s.r.o. – Chorvátsky Grob
BS TEAM – Nitra